Hard rijden?

Dat doen we allemaal wel eens, terwijl het levensgevaarlijk is. Bewoners klagen erover. Dit vraagt om actie. Laat bewoners zelf het goede voorbeeld geven en elkaar aanspreken op hun gedrag.

Stel als gemeente een VerkeersveiligheidsBox samen voor een woonstraat of woonerf. Een box zit boordevol ludiek en effectief campagnemateriaal waarmee bewoners zelf campagne kunnen voeren.