Hard rijden?

We doen het allemaal wel eens. Terwijl we weten dat het levensgevaarlijk is en bewoners er zelf over klagen.

Dit vraagt om actie. Laat bewoners zelf het goede voorbeeld geven en laat bewoners elkaar aanspreken op hun gedrag.

Stel als gemeente een VerkeersveiligheidsBox samen; boordevol ludiek en effectief campagnemateriaal waarmee bewoners zelf campagne kunnen voeren.